Υπηρεσίες Δήμου

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τηλέφωνο

Τηλεφωνικό κέντρο……………….. 213-2007100  
Δημοτολόγιο……………………….. 213-2007197,198,121  
Ληξιαρχείο………………………….. 213-2007191  
Γραφείο Προσωπικού……………. 213-2007154, 186  
Γραφείο Κοιμητηρίου…………….. 213-2007142  
ΚΕΠ………………………………….. 210-6234607-8  
Γραφείο Αλλοδαπών…………….. 210-6289052  
Δ/νση Καθαριότητας- Φωτισμού.. 210-6206677  
  210-6200145  
  210-6251863  
Πολιτιστικό Κέντρο………………… 213-2007205, 207  
  210-6232506  
Αναπτυξιακή Κηφισιάς…………… 210-8080476  
  210-8080489  
Ο Κηφισεύς…………………………. 210-6250731 -3  
ΚΕΚΟΙΠΟ……………………………. 210-8019633  
  210-6231368  
Πολυϊατρείο………………………… 210-6232945  
  210-6233315  
ΑΟΔΗΚ………………………………. 210-8080846  
  210-8080196  
Δημοτική Βιβλιοθήκη……………… 210-8012642  
ΚΑΠΗ Α΄…………………………….. 210-8080108  
ΚΑΠΗ Β΄  Κέντρο Φιλίας Κηφισιάς… 210-8013820  
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων…… 210-6202109  
Δ/νση Περιβάλλοντος…………….. 210-8083644  
Νεκροταφείο………………………… 210-8081184  
Άλσος Κηφισιάς…………………… 210-8017038  
Ζηρίνειο……………………………… 210-8012549  
  210-8088635  
Ανθοκομική…………………………. 210-8019566  
Ανθούλα Αμπατζή…………………. 210-8082222  
Σοφία Γκίκα…………………………. 210-8013646  
Προνόη………………………………. 210-8082673  
Β΄ Παιδικός Σταθμός………………. 210-8077888  
ΔΑΚ Πολιτείας……………………… 210-6201112

 

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s