Απάντηση της εταιρίας «ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΕ» στο σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου Κηφισιάς

Η εταιρία “ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΕ” με δελτίο Τύπου  τοποθετείται

Αναλυτικά:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Α.Ε

Κατόπιν της σημερινής σφραγίσεως του καταστήματος της εταιρείας μας «ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Α.Ε.» στη Ν. Ερυθραία, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 140 και Φλέμινγκ, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δήμου Κηφισιάς, είμαστε υποχρεωμένοι, προς διαφύλαξιν των εννόμων συμφερόντων μας αλλά και προς ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού και των πελατών μας που επί τόσα έτη μας στηρίζουν, να διασαφηνίσουμε την πραγματική εικόνα της καταστάσεως. Την 26-01-2012 η εταιρεία μας κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς Αττικής σχετική αίτηση κατ’άρθρον 80 παρ. 2 Ν. 3463/2006, προκειμένου να διενεργηθεί από το ανωτέρω συλλογικό όργανο ο νόμιμος και αναγκαίος προέλεγχος, ώστε να εκδοθεί σχετική απόφαση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ν. Ερυθραία Κηφισιάς. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας είχε προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες (πολεοδομική άδεια, μίσθωση χώρου, πρόσληψη εργατικού δυναμικού κ.τ.λ.), ομοίως δε υπέβαλε όλα τα κατά νόμον αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα στο αρμόδιο Συμβούλιο του Δήμου, με σκοπό να λειτουργήσει μικτό κατάστημα τροφίμων με διάφορα τμήματα, το οποίο ειδικεύεται στην λιανική πώληση τροφίμων προς το καταναλωτικό κοινό και το οποίο εδρεύει στη Ν. Ερυθραία Αττικής. Σύμφωνα δε με το νόμο, ως προς τη σύννομη λειτουργία του εν λόγω καταστήματος, δεν απαιτείτο η ύπαρξη χώρου στάθμευσης οχημάτων πελατών ή οχημάτων ανεφοδιασμού. Κατόπιν λοιπόν της καταθέσεως της από 26-01-2012 αιτήσεως προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνεδρίασε στις 06-02-2012 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς Αττικής, με παρόντα δέκα (10) μέλη, οπότε και εξεδόθη η υπ’αριθμ. 07/2012 απόφασή του, με την οποία αρνήθηκε να μας χορηγήσει προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «εκφράζοντας επιφυλάξεις για την δυνατότητα του καταστήματος να ανταποκριθεί στην συγκεκριμένη χρήση και το πρόβλημα που θα προκαλέσει στην γύρω περιοχή λόγω της έλλειψης χώρων στάθμευσης» και παρά το γεγονός ότι πλέον η επιχείρησή μας έχει λάβει τις νόμιμες άδειες για την ύπαρξη χώρου στάθμευσης.

Ωστόσο, επειδή η ανωτέρω απόφαση του Δήμου Κηφισιάς ήταν αντίθετη στο νόμο, προσφύγαμε στην Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οπότε και εκδόθηκε η σχετική απόφαση στις 02-04-2012, με την οποία και έγινε δεκτή η προσφυγή μας, η δε απόφαση του Δήμου Κηφισιάς ακυρώθηκε. O Δήμος Κηφισιάς, παρά το γεγονός ότι του γνωστοποιήθηκε η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και παρά το γεγονός ότι είχε δυνατότητα να ασκήσει εκ νέου προσφυγή, δεν προσέφυγε εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Αντιθέτως, αρνήθηκε την έκδοση της σχετικής απόφασης προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός μας και παρά το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Εντούτοις, επέλεξε να υποβάλει μήνυση εναντίον της εταιρείας μας επειδή λειτουργούσε χωρίς την απαραίτητη προέγκριση, την οποία αρνήθηκε και αρνείται έως και σήμερα να εκδόσει, σφραγίζοντας μάλιστα το κατάστημά μας.

Η εταιρεία μας δηλώνει ότι, επιφυλασσόμενη κάθε νομίμου δικαιώματός της, έχει ήδη προσφύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη εναντίον της ανωτέρω αδικαιολόγητης συμπεριφοράς των οργάνων του Δήμου Κηφισιάς, προκειμένου να προστατεύσει τα έννομα δικαιώματά της, καθώς και τα δικαιώματα των δεκάδων εργαζομένων σε αυτή, τους οποίους ο Δήμος Κηφισιάς επέλεξε να στείλει στην ανεργία.

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Α.Ε

 

Advertisements
This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s