Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Συνεδριάζει την Τετάρτη 11 Ιουλίου στις  19:00 το Δημοτικό  Συμβούλιο Κηφισιάς προς λύση των παρακάτω θεμάτων:

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμών 56/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δήμου Κηφισιάς».
 2. Οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη δαπανών του Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με την 179/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. Οικονομική ενίσχυση Σχολικής Επιτροπής Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης ποσού 2.000,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από πόρους του Δήμου(ΕΥΔΑΠ 2ου Γυμνασίου-2ου Λυκείου).
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εργασίες επισκευής δαπέδου βρεφονηπιακού σταθμού Τριγώνου Φραγκοπούλου».
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Εσωτερικές Ανακαινίσεις 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς».
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Καθαιρέσεις και εσωτερικοί χρωματισμοί 4ου Δ.Σ. Κηφισιάς».
 7. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2009».
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού 3.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6443.04 Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012, για την τοπική θρησκευτική εορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (περ. α, παρ. 3, αρθρ. 158 του Ν. 3463/2006).
 9. Έγκριση χρήσεως παγωτοπωλείου, επί της οδού Λεβίδου 10, Κηφισιά.
 10. Έγκριση χρήσεως σχολής οδηγών, επί της οδού Αχαρνών 12, Κηφισιά.
 11. Έγκριση χρήσεως « εμπορία –αποθήκευση καφέ ή συναφών ειδών & ειδών εξοπλισμού καφέ » στο ισόγειο με ημιόροφο (πατάρι) του κτιρίου επί της οδού Αμαλιάδος 7, στο Ο.Τ. 485, Κηφισιά.
 12. Έγκριση χρήσεως καταστήματος «αναψυκτήριο και εστιατόριο» επί της οδού Κυριαζή 34, Ο.Τ. 42, Κηφισιά.
 13. Έγκριση χρήσεως καταστήματος «αναψυκτήριο-καφέ» στον ισόγειο χώρο κτιρίου επί της οδού Κυριαζή 14-16, Ο.Τ.27, Κηφισιά.
 14. Έγκριση χρήσεως πρατηρίου άρτου με επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης, επί της οδού Κοκκινάρα 28, Ο.Τ. 390, Κηφισιά.
 15. Αλλαγή χρήσεως από κατοικία σε γραφεία, επί της οδού Κολοκοτρώνη 4, Κηφισιά.
 16. Έγκριση χρήσεως καταστήματος αναψυκτηρίου- παγωτοπωλείου, σε ισόγειο κατάστημα, επί των οδών Λεβίδου 5 & Παναγίτσας, Ο.Τ. 81, Κηφισιά.
 17. Έγκριση χρήσεως παντοπωλείου πρατηρίου γάλακτος ζαχαροπλαστικής και καφέ», επί της οδού Παπαδιαμάντη 10, Ο.Τ. 80, Κηφισιά.
 18. Έγκριση χρήσεως εμπορικό κατάστημα (πρατήριο άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής – πώληση καφέ, αναψυκτικών και ετοίμων εδεσμάτων) σε ισόγειο κατάστημα του κτιρίου, επί των οδών Κυριαζή 30 & Αλωνίων, στο Ο.Τ. 42, Κηφισιά.
 19. Έγκριση χρήσεως «εμπόριο ετοίμων γευμάτων-πιτσαρία», χωρίς τραπεζοκαθίσματα σε χώρο ισογείου καταστήματος και ημιορόφου (παταριού), στο κτίριο επί της οδού Κασσαβέτη 4, στο Ο.Τ. 40, Κηφισιά.
 20. Έγκριση χρήσεως εστιατορίου σε διατηρητέο κτίριο, επί της Λεωφ.  Κηφισίας 291, Κηφισιά.
 21. Συμπλήρωση της 353/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με συμπληρωματική χρήση μικρού εστιατορίου, επί της οδού Γ. Δροσίνη 5, Κηφισιά.
 22. Επιστροφή  ποσού 90,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (άρθρ. 26 του Ν/Δ. 318/69).
 23. Διαγραφή ποσού από τον υπ αριθμών 744/2012 χρηματικό κατάλογο εισφοράς σε χρήμα.
 24. Διαγραφή συνολικού ποσού χιλίων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και δέκα έξι λεπτών (1.158,16€) και επαναβεβαίωσή του.
 25. Διαγραφή ποσού δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (13.609,68€) από βεβαιωτικό κατάλογο εισφοράς σε χρήμα Τριγώνου Εθ. Αντίστασης και επαναβεβαίωσή του.
Advertisements
This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s