Ανακοίνωση του Δήμου Κηφισιάς

Δημαρχείο Κηφισιάς

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1056/2-6-2010 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών Γενικής Γραμματείας  Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων σχετικά με τον τρόπο πληρωμής  των οφειλών προς το Δημόσιο.

Ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει πως από 1 Αυγούστου 2012:

Οφειλές προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιτήδευμα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή ανά ημέρα ποσό υπερβαίνει συνολικά τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Τα λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, καταβάλλουν τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή, ανά ημέρα, ποσό υπερβαίνει συνολικά τα πεντακόσια (500) ευρώ.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑ. ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΙΕΤΟΥ

 

Advertisements
This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s