Αναρτήθηκαν οι Δασικοί χάρτες της Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς

Έχουν αναρτηθεί στο Δημαρχείο Κηφισιάς, οι δασικοί χάρτες της Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς. Με την παραπάνω ανάρτηση, απευθύνεται ταυτόχρονα και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κάθε ενδιαφερομένου κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει από τις20 Ιουλίου 2012 καιλήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2012για όσους κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Για όσους κατοικούν ή διαμένουν σε χώρες του εξωτερικού, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες και λήγει στις10 Οκτωβρίου 2012. Το έντυπο υποβολής αντιρρήσεων είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), στο Δασαρχείο Πεντέλης και στο Δημοτικό Κατάστημα Κηφισιάς. Επίσης είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή, στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΕ.ΚΑ, της Κτηματολόγιο ΑΕ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων και όχι θέματα ιδιοκτησίας τους.

Υπηρεσία των αντιρρήσεων που θα κατατεθούν σε έντυπη μορφή, ορίζεται η Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής και χώρος υποβολής το γραφείο πρωτοκόλλου στην έδρα της υπηρεσίας (Αγίου Ιωάννου 65 και Ελευθερίας 2, 3ος όροφος, Αγία Παρασκευή Τ.Κ 15342).

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων αρμόδια ορίζεται η Κτηματολόγιο ΑΕ στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.ktimatologio.gr

 

 

 

 

 

This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s