Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 29 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19.00 προς λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αίτημα για έγκριση  προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (2μηνης διάρκειας) για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς έτους 2012.
  2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 264/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ύψους μισθωμάτων ακινήτων, σύμφωνα με το 31383/28160/18-7-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
  3. Αίτημα των αθλητικών συλλόγων Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς «Ο Ηρακλής», και Αθλητικός όμιλος Κηφισιάς (ΑΟΚ), βάσει της υπ’ αριθμόν 90/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 330/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους».
  5. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής λόγω περάτωσης οικοδομικών εργασιών.
  6. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμόν  463/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά αποζημίωση  απαλλοτρίωσης εκτάσεως στη περιοχή της Κηφισιάς «ΟΥΛΕΝ», στο Ο.Τ. Γ 867 Α και κωδικό κτηματογράφησης 011205, της ιδιοκτησίας κας Κωνσταντίνας Κατσαδούρη.
  7. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη κυρίου συλλεκτήρα ομβρίων ρέματος Αρκαδίου».
  8. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Οριστική μελέτη αγωγών ομβρίων στις οδούς 25ης Μαρτίου, Μπακογιάννη και Μπουγά».
  9. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Οριστική μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία του κτήματος Συγγρού».

 

 

This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s