Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 19 Νοεμβρίου, στις  19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς συνεδριάζει για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 615/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την επιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης.
 2. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 616/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά υποβολή Γ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 άρθρ. 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ΄ αριθμ. 40038/2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
 3. Εισήγηση για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις πολεοδομικές ενότητες (Αδάμες, Πελοπονησίων & Αδάμες – Γράμμος Φοίνιξ).
 4. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΈΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ α) ΣΚΥΡΟΥ, β) ΣΠΟΡΑΔΩΝ, γ) ΜΕΘΩΝΗΣ» και της οδού «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ α) ΣΚΥΡΟΥ, β) ΜΕΘΩΝΗΣ».
 5. Ανάκληση αρμοδιότητας από την «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε».
 6. Επικύρωση της διαδικασίας παραχώρησης τάφων διαδοχικής ταφής και έγκριση αυτής στους νέους δικαιούχους.
 7. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και εργασιών/υπηρεσιών, ως η συνημμένη κατάσταση  και επί της εκκίνησης της διαδικασίας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 8. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων περιοχής «Γράμμος-Φοίνικας».
 9. Έγκριση χρήσεως εμπορικό κατάστημα, πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής- καφέ (παγωτά-ζαχαρώδη κ.λ.π.), επί των οδών Μιλτιάδου και Δροσίνη 16, στο Ο.Τ. 39, Κηφισιά.
 10. Έγκριση χρήσεως καταστήματος πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής (χωρίς παρασκευαστήριο), επί της οδού Κασσαβέτη 4 και Μιλτιάδου.
 11. Έγκριση χρήσεως καταστήματος «ζαχαροπλαστείο», επί της οδού Λεβίδου 10, Κηφισιά.
 12. Έγκριση χρήσεως εμπορικού καταστήματος (πώληση ειδών ζαχαροπλαστικής) στο ισόγειο κατάστημα επί των οδών Κασσαβέτη 4 και Δροσίνη, στο Ο.Τ. 40, Κηφισιά.
 13. Έγκριση χρήσεως «ζαχαροπλαστείο» επί της οδού Κασσαβέτη 11, Κηφισιά.
 14. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο : «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
 15. Διαγραφή οφειλών και επαναβεβαίωση.
 16. Διαγραφή ποσού τριακοσίων δεκατριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (313,66€) και επαναβεβαίωση του.
 17. Διαγραφή ποσού διακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (229,52€).
 18. Δαπάνη επιστροφής καταβληθέντος χρηματικού ποσού σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (49,75€).
 19. Διαγραφή ποσού τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (374,52).
 20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1 ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «52η Κατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων».
 21. Έγκριση της 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «Επισκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Τρίγωνο Φραγκοπούλου για παιδιά με ειδικές ικανότητες».

 

Advertisements
This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s