Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

menandros-logo4Την Τετάρτη 5/12 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς προς λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Συζήτηση επί του αιτήματος της «Επιτροπής Αγώνα Κηφισιάς» και σύνταξη ψηφίσματος.
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 662/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την Σύνταξη κατάστασης απόρων (παρ. 2β, άρθρο 37 του Ν.3801/09), για την καταβολή βοηθήματος  περιόδου Χριστουγέννων 2012 και την έγκριση δαπάνης επιχορήγησης, ψήφιση – διάθεση πίστωσης (παρ.4 άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) και έκδοση χρηματικού  εντάλματος προπληρωμής (άρθρο 172 του Ν.3463/2006).
 1. Έγκριση προσφοράς καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης για την εορταστική περίοδο.
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 92/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κηφισιάς με κατάργηση τμήματος της οδού Ταϋγέτου μεταξύ Ο.Τ. 26 & 27.
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 90/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στο Ο.Τ. 39, στην Κηφισιά, με καθορισμό οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών σε υφιστάμενη πάροδο της οδού Μιλτιάδου (εκδίκαση ενστάσεων).
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 89/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά εισήγηση για επιλογή θέσης εγκατάστασης υπόγειου σταθμού φυσικού αερίου σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ερμιόνης.
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 94/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ορισμό χώρων στάθμευσης και ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στο Εμπορικό Κέντρο Κηφισιάς.
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 95/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για παραχώρηση θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού 1η Μάη 28, στην Κηφισιά.
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 96/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για έγκριση δύο θέσεως στάθμευσης για οχήματα ΑΜΕΑ στην οδό Κυριαζή και στην Πλ. Κεφαλαρίου, στην Κηφισιά.
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 97/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για παραχώρηση θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού Δερβενακίου 1Α στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.
 1. Λήψη απόφασης για την νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικού λογαριασμούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για το οικ. έτος 2013.
 1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ Κηφισιάς».
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 637/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά εντολή άσκησης αναίρεσης κατά της με αριθμ. 4232/2012 απόφασης του Εφετείου Αθηνών σχετικά με την υπόθεση ακινήτου Γιάννη Χαρίκλειας.
 1. Σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ».
 1. Επικύρωση συμβάσεως ανακύκλωσης οικιακών ελαίων.
 1. Έγκριση χρήσεως καταστήματος «εστιατόριο» στο διατηρητέο κτίριο, επί της οδού Παπαδιαμάντη 4 στο Ο.Τ. 80, στην Κηφισιά.
 1. Έγκριση χρήσεως καταστήματος «εστιατόριο» στο διατηρητέο κτίριο, επί της Λ. Κηφισίας 304, στην Κηφισιά.
 1. Έγκριση χρήσεως γραφείων σε διατηρητέο κτίριο επί της οδού Δηληγιάννη 30  και Διονύσου 10, στην Κηφισιά .
 1. Έγκριση χρήσεως καταστήματος (εργαστήριο χαμηλής όχλησης – παρασκευαστήριο ετοίμων γευμάτων) επί της οδού Κυριαζή 6-8, στην Κηφισιά.
 1. Έγκριση χρήσεως καταστήματος (ζαχαροπλαστείο-παγωτοπωλείο), χωρίς παρασκευαστήριο και χωρίς τραπεζοκαθίσματα, επί της οδού Κασσαβέτη 13 και Λεβίδου, στην Κηφισιά.
 1. Έγκριση δαπάνης εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 15.000,00€, σε βάρος του ΚΑ 00.6443.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 22.000,00€ για το έτος 2012.
 1. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και εργασιών/υπηρεσιών, ως η συνημμένη κατάσταση  και επί της εκκίνησης της διαδικασίας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 175,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2012.
 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 15.000.000€ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ. 00.6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων», προϋπολογισμού 2012.
 1. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Ειδικής Θεμελίωσης Προκατασκευασμένου Κτιρίου στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς».
 1. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή Αγωγού Ακαθάρτων λόγω φθοράς υλικών στις οδούς Ολύμπου Κύπρου και Αναβρύτων στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς».
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού».
 1. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής λόγω διακοπής οικοδομικών εργασιών.
 1. Επιστροφή χρημάτων από εκταφή.
 1. Επιστροφή  ποσού 50,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 1. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο 807/2012.
 1. Διαγραφή ποσών από δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού (παρ. 1δ άρθρο 174 Ν. 3463/2006).
 1. Επιστροφή ποδηλάτου σε κάτοικο της Νέας Ερυθραίας.
 1. Επιστροφή ποδηλάτου σε κάτοικο της Νέας Ερυθραίας.

 

Advertisements
This entry was posted in Επικαιρότητα, Πολιτιστικά. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s