Συναντήσεις Ψυχοδράματος “Δ. Βικέλα”

Το Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητισμού και Πολιτισμού «Δημήτριος Βικέλας» διοργανώνει Ανοιχτές Συναντήσεις Ψυχοδράματος με σκοπό τη δημιουργία μιας σταθερής ψυχοσωματικής Ομάδας για την ανακάλυψη του εαυτού μας  και την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας μας στην καθημερινή ζωή και των σχέσεών μας με τους άλλους, χρησιμοποιώντας τεχνικές θεάτρου όπως την αναπαράσταση και τον αυτοσχεδιασμό.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στον στην Βίλλα «Δροσίνη» του Δήμου Κηφισιάς (Αγ. Θεοδώρων & Δ. Κυριακού) κάθε Πέμπτη στις 14:30- 17.00 μ.μ.

Πρώτες αναγνωριστικές συναντήσεις θα ξεκινήσουν Πέμπτη 17-1-2013

ΔΗΛΩΣΤΕ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  ΣΤΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Εμμανουήλ Μπενάκη 3, Τ.Κ 145 61 Κηφισιά

Τηλ: 213 2007204-205-207 Fax: 210 8014701

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s