Με έμπειρα στελέχη και το βλέμμα το στραμμένο στις Δημοτικές Εκλογές

Αντιδήμαρχοι και Εντετ αλμένοι Σύμβουλοι 1Ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι του Δήμου Κηφισιάς

Tους νέους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Κηφισιάς ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα  ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Γ. Χιωτάκης.

Η θητεία τους θα είναι έως τις 31 Αυγούστου του 2014, πράγμα που σημαίνει ότι με αυτή την «ομάδα» η Δημοτική Αρχή οδεύει προς τις Δημοτικές Εκλογές που θα γίνουν σε 18 μήνες από σήμερα.

Αναλυτικά οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και τα καθήκοντα τους είναι:

1. Άννα Κορογιαννάκη, Αντιδήμαρχο Ανθρωπίνων Πόρων, Συντονισμού και Διαφάνειας,  με αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη  της λειτουργίας των Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Μεταβιβάζει επίσης και τις αρμοδιότητες του Γραφείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και την εποπτεία και λειτουργία του Τεχνικού Συνεργείου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Μηχανογράφησης.

2) Ευστάθιος Κύρλος, Αντιδήμαρχο Βιώσιμης Ανάπτυξης  και Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, με αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη  της λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών και συγκεκριμένα των τμημάτων Εκκαθάρισης και Ενταλματοποίησης Δαπανών και Προϋπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Του ανατίθενται επιπλέον οι αρμοδιότητες, να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου των εκδοθέντων και υπογραφέντων, από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία που λειτουργεί στα όρια της δημοτικής ενότητας της Νέας Ερυθραίας, βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ και οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων .

3) Ασπασία (Νίνα) Βλάχου, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Διακυβέρνησης και αλληλεγγύης με αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Διοικητικών Υπηρεσιών, την κοινωνική αλληλεγγύη και τους αλλοδαπούς.

4) Ανέστη Νικολέλη, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης  και Πολιτικής Προστασίας, με αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη  της λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας. Μεταβιβάζει επίσης και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

5) Εμμανουήλ Κουρμαδιά, Αντιδήμαρχο Χωροταξίας Πόλης, με αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη  της λειτουργίας της Υπηρεσίας  Δόμησης και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του τμήματος Σχεδίου Πόλεως.

6) Τηλέμαχο Τσιλιγκίρη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, με αρμοδιότητες την εποπτεία και ευθύνη  της λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των τμημάτων  Ρύθμισης Κυκλοφοριακών Φόρτων, Κατασκευής -Συντήρησης Δημοτικών Χώρων, τοπογραφικού και κτηματολογίου.

Πολιτικούς γάμους θα τελούν και οι έξι Αντιδήμαρχοι.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η  Αντιδήμαρχος κυρία Άννα Κορογιαννάκη που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο, Ευστάθιο Κύρλο.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Γ. Χιωτάκης αναθέτει στα παρακάτω μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου , όπως αναλύονται παρακάτω:

1. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Εμμανουήλ Μαρκεσίνη, την εποπτεία των τμημάτων Προγραμματισμού Μελετών και Ηλεκτρομηχανολογικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Εκάλης.

2. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλειο Ξυπολυτά, την εποπτεία του Τμήματος Ελέγχου και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

3. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Μαραζιώτη, την εποπτεία του Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

4. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Αντώνιο Μπιτσάνη, την εποπτεία του Τμήματος Ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας.

5. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Ευάγγελο Σιδέρη, την εποπτεία του Τμήματος Πρασίνου και Κηποτεχνίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, με ευθύνη τη λειτουργία των Υπηρεσιών Πρασίνου και Κηποτεχνίας που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.

6. Στη Δημοτική Σύμβουλο Αγγελική Βαλασοπούλου την εποπτεία του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας.

8.) Στο Δημοτικό Σύμβουλο Λεωνίδα Ψυχόπαιδα, την εποπτεία των Εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

9. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Ευάγγελο Αυλήτη, την εποπτεία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Κηφισιάς.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s