ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ

Επιτυχία για το Δήμο Κηφισιάς αποτελεί η απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρού για την χρηματοδότηση με 5.250.000 € του έργου «Δευτερεύον Αποχετευτικό Δίκτυο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, Δήμου Κηφισιάς». Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, σε περίπου 24 μήνες όλες οι κατοικίες που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης, θα έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, ένα αίτημα και ζητούμενο δεκαετιών για τους κατοίκους της Εκάλης.

«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι για την υπογραφή της πράξης για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της Εκάλης. Είναι ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη, ένα έργο που είχε ανάγκη η περιοχή και οι κάτοικοι. Ο αγώνας που κάναμε σαν δημοτική αρχή απέδωσε καρπούς και αυτό αποτελεί δικαίωση για όλους εμάς που στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια» δήλωσε ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Γ. Χιωτάκης.

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει την επέκταση – συμπλήρωση  του αποχετευτικού δικτύου συνολικού μήκους 13,7 χιλιομέτρων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να κατασκευαστούν δευτερεύοντες αγωγοί αποχέτευσης σε έκταση περίπου του 25% του συνόλου των οδών της Δημοτικής Ενότητας. Τα συλλεγόμενα λύματα θα οδηγούνται στο ήδη κατασκευασμένο δίκτυο ακαθάρτων της Εκάλης και μέσω του Παρακηφίσιου Συλλεκτήρα Ακαθάρτων, στο ΚΕΛ της Ψυττάλειας.

Όπως ανακοίνωσε ο εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμματισμού, Μελετών, Ηλεκτρομηχανολογικού και Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, Μάνος Μαρκεσίνης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 5 Ιουνίου 2013 έχουν επίσης υποβληθεί στις 29 Μαΐου και στις 3 Ιουνίου 2013, αιτήσεις χρηματοδότησης των έργων «53η Κατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων» και «Αποχέτευση στην περιοχή Αδάμες του Δήμου Κηφισιάς» με συνολική δαπάνη 475.000€ και 7.700.000 € αντίστοιχα και αναμένεται η αξιολόγηση και η έγκριση τους από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s