ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣτΕ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κηφισιάς στη συνεδρίαση της, την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 μετά από εισήγηση του Δημάρχου Κηφισιάς, Νίκου Γ. Χιωτάκη,  αποφάσισε κατά πλειοψηφία, τον διορισμό δικηγόρου ο οποίος θα καταθέσει εκ μέρους του Δήμου Κηφισιάς, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε να ακυρωθεί η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία στην περιοχή «Καλυφτάκη» στη ΒΙ.ΠΑ Κηφισιάς, σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s