ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

image001-11Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως στις 3 το μεσημέρι μετά από πρόταση του Δημάρχου, Νίκου Γ. Χιωτάκη ψήφισε ομόφωνα την εισήγηση του Δημάρχου Κηφισιάς με την οποία εκφράζει την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη κατάργηση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών όπως είναι η Δημοτική Αστυνομία και οι Σχολικοί Φύλακες. Αρμοδιότητες που αποκτήθηκαν μετά από πολλές θυσίες, κόπους και δαπάνες και οι οποίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των Τοπικών Κοινωνιών.

«Οποιαδήποτε νέα οριζόντια κινητικότητα στους Δήμους μετά την πρώτη φάση κινητικότητας, θα σημάνει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αδυναμία υλοποίησης βασικών υπηρεσιών» αναφέρει στην εισήγηση του ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Γ. Χιωτάκης και προσθέτει «για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μεταρρύθμιση του κράτους σημαίνει αποκέντρωση και εγγύτητα ως προς την άσκηση της δημόσιας εξουσίας και όχι τυφλές και οριζόντιες μετακινήσεις, διαθεσιμότητα και απολύσεις. Ζητάμε να προχωρήσει σε αντικειμενική και σοβαρή αξιολόγηση των Υπουργείων, των φορέων του Δημοσίου και των Δήμων και αμέσως μετά να γίνει αξιόπιστος διάλογος για την κινητικότητα των υπαλλήλων, χωρίς απολύσεις».

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Κηφισιάς ήταν παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο και  κατέθεσαν ψήφισμα με το οποίο εκφράζουν την αντίδραση τους στις σχεδιαζόμενες απολύσεις.

Ακολουθεί ολόκληρη το κείμενο της εισήγησης του Δημάρχου Κηφισιάς, Νίκου Γ. Χιωτάκη.

Ο Δήμος Κηφισιάς εκφράζει την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη κατάργηση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών όπως είναι η Δημοτική Αστυνομία και οι Σχολικοί Φύλακες.  Αρμοδιότητες που αποκτήθηκαν μετά από πολλές θυσίες, κόπους και δαπάνες και οι οποίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών. Οποιαδήποτε νέα οριζόντια κινητικότητα στους Δήμους μετά την πρώτη φάση κινητικότητας, θα σημάνει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αδυναμία υλοποίησης βασικών υπηρεσιών.

Είμαστε σύμφωνοι με την αξιολόγηση του προσωπικού αλλά παράλληλα ζητάμε την μεταφορά των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο Ν.3852/2010 στους Δήμους με το απαραίτητο προσωπικό και τους πόρους, ώστε να ενισχυθεί η αποκέντρωση του κράτους.

Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μεταρρύθμιση του κράτους σημαίνει αποκέντρωση και εγγύτητα ως προς την άσκηση της δημόσιας εξουσίας και όχι τυφλές και οριζόντιες μετακινήσεις, διαθεσιμότητα και απολύσεις.

ΖΗΤΑΜΕ:   Να προχωρήσει σε αντικειμενική, αξιόπιστη και σοβαρή αξιολόγηση των Υπουργείων, των φορέων του Δημοσίου  και των Δήμων και αμέσως μετά να γίνει   αξιόπιστος διάλογος για την κινητικότητα των υπαλλήλων, χωρίς απολύσεις.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s