ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Vs ΑΝ.Α.Σ.Α.

image001-19Η ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Οι τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις στο θέμα της  εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση στο Καλυφτάκη Κηφισιάς ήταν η αφορμή να αρχίσει έντονη διαμάχη ανάμεσα στον Δήμαρχο Κηφισιάς Κο. Νίκο Χιωτάκη και την Δημοτική Κίνηση ΑΝ.Α.Σ.Α. Και οι 2 πλευρές εξέδωσαν ανακοινώσεις για το θέμα αυτό με τις απόψεις τους. Η ηλεκτρονικής μας εφημερίδα kifissiaonline.gr παρουσιάζει και τις 2 απόψεις ώστε οι Δημότες να έχουν σφαιρική ενημέρωση για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝ.Α.Σ.Α.

Υπόλογος είναι ο Δήμαρχος για την περίεργη σπουδή αποσιώπησης ενός θέματος, όπως αυτό της Εγκατάστασης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιομάζας στο Καλυφτάκι Κηφισιάς, για το οποίο οι κάτοικοι προσέφυγαν στο ΣτΕ και υπό την πίεσή τους, αναγκάστηκε και ο Δήμος να προσφύγει, χρεώνοντας έτσι επιπλέον τον προϋπολογισμό του, όπως και τους κατοίκους του, με έξοδα που θα μπορούσαν να τα αποφύγουν.

Η χρηστή διοίκηση κύριε Δήμαρχε, πρώτα και κύρια αφορά εσάς προσωπικά.

Με βάση λοιπόν το παρακάτω απόσπασμα της αρνητικής απόφασης (17/9ου/ 2013/αρ. πρωτ./ 49861/ Θέμα: Απόρριψη προσφυγής Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΤΟ ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ») του υπουργού περιβάλλοντος, για την προσφυγή του Συλλόγου Καλυφτάκι, προκύπτει αβασάνιστα η απαράδεκτη, ύποπτη και ένοχη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος από τον Δήμαρχο Κηφισιάς κ. Νίκο Χιωτάκη.

Με βάση τα γεγονότα, ο κ. Δήμαρχος είναι υπόλογος απέναντι στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής και όχι μόνο αυτής.

Επιβάλλεται η άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κηφισιάς επί του θέματος, προκειμένου να απολογηθεί ο κ. Χιωτάκης και να εξηγήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί απέκρυψε ένα τόσο σοβαρό θέμα από την τοπική κοινωνία.

Επισημαίνουμε εδώ, το επίμαχο απόσπασμα του σκεπτικού της απόφασης του κ. Υπουργού:

«Επιπλέον, από το με αριθ. Πρωτ. 108814/13-6-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής προς τον Δήμο Κηφισιάς, το οποίο κοινοποιήθηκε και στον προδφεύγοντα Σύλλογο και το προσκόμισε ως σχετικό στην υπό κρίση προσφυγή, προκύπτει ότι με το ανωτέρω με αριθ. Πρωτ. 37868/26-2-2013 έγγραφο, ζητήθηκε από το Δήμο Κηφισιάς η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιοποίηση της σχετικής ανακοίνωσης και η αποστολή των απόψεών του εντός 15 ημερών αλλά ο Δήμος δεν απέστειλε απόψεις.

Στη συνέχεια, από τα σχετικά που προσκομίστηκαν από τον προσφεύγοντα Σύλλογο, προκύπτει ότι με το αριθ. Πρωτ. 24129/24-5-2013 έγγραφό του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, αυτός ζήτησε την άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του επίμαχου θέματος και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 237/6-6-2013 αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς για την εγκατάσταση της επίμαχης δραστηριότητας, δηλαδή μετά την πάροδο τριών (3) και πλέον μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του με αριθ. Πρωτ. 37868/26-2-2013 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν σχετικού αιτήματος του προσφεύγοντα Συλλόγου.»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Με αφορμή δημοσίευμα στον ιστότοπο της Δημοτικής Κίνησης «ΑΝ.Α.Σ.Α» σχετικά με την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή του Δήμου Κηφισιάς, κατά της Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στη θέση «Καλυφτάκι», του Δήμου Κηφισιάς, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι:

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Γ. Χιωτάκης και συμμετέχει και ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α» Παναγιώτης Κανακάκης και ανέθεσε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 483/2013 απόφαση της η οποία έχει αναρτηθεί και στη Διαύγεια, σε δικηγόρο να καταθέσει ενώπιον του αρμόδιου υπουργού αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης της Γενικής Γραμματέως του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή του Δήμου Κηφισιάς.

Η απόφαση της Γενικής Γραμματέως θεωρούμε ότι είναι εσφαλμένη γιατί δεν εξετάστηκε η ουσία της υπόθεσης και απορρίφθηκε διότι, όπως αναφέρεται δεν προσκομίσθηκε η προαπαιτούμενη βάσει του νόμου απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς για την υποβολή της υπό κρίση προσφυγής, με αποτέλεσμα να μην είναι παραδεκτή η άσκησή της.

Όμως απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την άσκηση της εν λόγω ενδικοφανούς προσφυγής ΥΠΑΡΧΕΙ, και είναι η από 8/7/2013 απόφαση με αριθμό 383/2013 με την οποία εξουσιοδοτείται δικηγόρος για την άσκηση της προσφυγής και έχει δημοσιευθεί στη Διαύγεια.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κηφισιάς κατέθεσε στο υπουργείο Υ.Π.Ε.Κ.Α αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης της Γενικής Γραμματέως με αριθμό πρωτοκόλλου 4356/1-10-2013.

Η θέση της Δημοτικής Αρχής για το συγκεκριμένο θέμα είναι ξεκάθαρη. Θα επαναλάβουμε για ακόμη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψουμε την εγκατάσταση και λειτουργία στο Δήμο Κηφισιάς, Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Εμείς θα εξακολουθήσουμε να δίνουμε τη μάχη για τα προβλήματα της πόλης και δεν πρόκειται να γίνουμε το άλλοθι σε κανενός είδους λογικές και πρακτικές. Καλό είναι να μιλάμε τη γλώσσα της ειλικρίνειας και της αλήθειας και να αφήνουμε πίσω τις μικροκομματικές σκοπιμότητες.

 

 

 

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s