Πληροφορίες για Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2013

Η στήριξη προς τους συνανθρώπους μας συνεχίζεται!

Οι Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης που λειτουργούν με επιτυχία τους τελευταίους μήνες στο Δήμο Κηφισίας, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη σε ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας. Έως σήμερα, σημαντικός αριθμός από αυτούς έχει ενταχθεί στις Δομές διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και φροντίδας στους ωφελουμένους συνεχίζεται και προσφέρεται η δυνατότητα, σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, να ενταχθούν και εκείνοι στις Κοινωνικές Δομές.

Καλούμε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και επιθυμούν να υποστηριχθούν από τις Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο Διαμεσολάβησης στο τηλέφωνο 210 6233315, από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 – 17:00).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποστήριξη των ωφελουμένων από τη λειτουργία των Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι:

  • κάτοικοι του Δήμου Κηφισιάς
  • άστεγοι
  • άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα απο φτώχεια

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση
2. Φωτογραφία
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότηταςpage1image14128 page1image14712

4. Κάρτα Ανεργίας ή σε περίπτωση συνταξιούχου υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζεται.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2013. Για τους ενδιαφερόμενους για το Κοινωνικό Παντοπωλείο απαιτείται η προσκόμιση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων όλων των ενήλικων μελών της οικογένειας που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

7. Αντίγραφο του εγγράφου Ε9, όπου αναφέρονται τα ακίνητα ιδιοκτησίας.
8. Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ.
9. Μισθωτήριο Κατοικίας ή Τίτλο Ιδιοκτησίας, ή υπεύθυνη δήλωση κατοίκου Κηφισιάς που να δηλώνεται υπεύθυνα ότι φιλοξενείται ο ενδιαφερόμενος.
10. Για τους ενδιαφερομένους για Κοινωνικό Φαρμακείο απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι δεν υπάρχει ασφάλιση σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα ή φωτοτυπία του βιβλιαρίου απορίας
11. Ιατρική γνωμάτευση (εάν υφίσταται πρόβλημα υγείας)
12. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή άλλης ευάλωτης κοινωνικά ομάδας.

Οι Δομές που λειτουργούν στο Δήμο Κηφισιάς είναι οι εξής:
1. Κοινωνικό Παντοπωλείο (Μ. Αντύπα 5, τηλ. 2106230919)
2. Δομή Παροχής Συσσιτίων (Κώστα Βάρναλη 58, τηλ. 2106254189) 3. Κοινωνικό Φαρμακείο (Μ. Αντύπα 5, τηλ. 2106230919)
4. Τράπεζα Χρόνου (Διονύσου 73 & Γορτυνίας, τηλ.2106233315)

Το έργο «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται από την ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, με συμπράττοντες φορείς το Δήμο Κηφισιάς και την Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s