ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Την κατηγορηματική διαφωνία του με τη μελέτη του υπουργείου Εσωτερικών για το πλεονάζον προσωπικό στους δήμους, η οποία προβλέπει για το Δήμο Κηφισιάς τη μετακίνηση 61 εργαζομένων σε άλλους ΟΤΑ, εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς που συζήτησε το θέμα εκτάκτως, στη συνεδρίαση της Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου 2013.

Στο ομόφωνο ψήφισμα του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς, αναφέρει:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο, απορρίπτει τα συμπεράσματα της μελέτης, που αφορά την στελέχωση των Υπηρεσιών και τις εκτιμήσεις ενδοδημοτικής κινητικότητας του προσωπικού του Δήμου Κηφισιάς, ως αβάσιμα, καθώς η μελέτη δεν περιλαμβάνει τα πραγματικά στοιχεία του προσωπικού όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σήμερα, αλλά περιλαμβάνει στοιχεία και παραδοχές των οποίων η επιστημονική τεκμηρίωση και αναγκαιότητα αμφισβητείται.

Καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών, το ΔΣ της ΚΕΔΕ, τους εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να ορίσουν μια νέα ομάδα εργασίας, η οποία αντικείμενο θα έχει την εκπόνηση μιας νέας μελέτης στελέχωσης και ενδεχόμενες εκτιμήσεις ενδοδημοτικής κινητικότητας προσωπικού  των Δήμων, βασιζόμενη σε σημερινά πραγματικά δεδομένα και στοιχεία.

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς σε οποιαδήποτε μορφή αντιδράσεων και κινητοποιήσεων αποφασίσει το Δ.Σ της Κ.Ε.Δ.Ε και δηλώνει κατηγορηματικά ότι στο Δήμο Κηφισίας, δεν περισσεύει κανένας εργαζόμενος».

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Γ. Χιωτάκης υπογράμμισε ότι «η  Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει συμβάλει μέχρι σήμερα τα μέγιστα στην δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας. Είναι από τους θεσμούς της πολιτείας που έχει δεχτεί απανωτά πλήγματα, πλήρωσε και εξακολουθεί να πληρώνει δυσβάσταχτο τίμημα, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ως Δημοτική Αρχή εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε αποφάσεις που υποβαθμίζουν το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s