Η ΠΛΑΤΕΙΑ «ΑΔΑΜΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

image001

Κατόπιν μακροχρονίου αιτήματος της τοπικής κοινωνίας – συλλόγου «Κηφισός» ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Νικόλαος Γ. Χιωτάκης προχώρησε στην εκπόνηση του σχεδίου διαμόρφωσης (Master plan) της πλατείας Αδαμών επί των οδών Πελοποννήσου, Φυγαλείας και Ρούπελ. Το σχέδιο διαμόρφωσης εκπονήθηκε αφιλοκερδώς από τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Αντώνιο Α. Βάρδα, Δημοτικό Σύμβουλο Κηφισιάς.

Το σχέδιο διαμόρφωσης της ανωτέρω πλατείας έχει εκπονηθεί ακολουθώντας τη λογική της δημιουργίας μιας πλατείας η οποία θα αποτελέσει χώρο συνάντησης και αναψυχής των κατοίκων της περιοχής.

Η περιοχή αυτή στερείται διαμορφωμένου χώρου για τη συνάντηση ανθρώπων νέας ηλικίας, μικρών παιδιών αλλά και συνταξιούχων, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν την πλατεία, τα παιδιά για να παίζουν, οι νέοι για να πουν τα νέα τους απολαμβάνοντας ένα αναψυκτικό και οι μεγαλύτεροι παίζοντας τάβλι και πίνοντας τον καφέ τους. Σημειωτέον ότι η πλατεία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Γυμνάσιο – Λύκειο της περιοχής.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s