Πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο

image001Κηφισιά, 17-9-2014

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θέμα : «Πρόταση λειτουργίας Δ.Σ.»

κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Σήμερα το Δ.Σ. με την σύνθεση που αναδείχθηκε από τις εκλογές του περασμένου Μαΐου, άρχισε να εξετάζει και να αποφασίζει για τα θέματα του Δήμου και των δημοτών.

Αυτό μετά από 5 μήνες ουσιαστικής υπολειτουργίας.

Και ήταν αυτή η υπολειτουργία παντελώς αδικαιολόγητη και βλαπτική για τα συμφέροντα των πολιτών.

Δεν θεωρώ ότι η σημερινή πρώτη συνεδρίαση με 30 θέματα , από τα οποία αρκετά σοβαρά, συνηγορεί για ύπαρξη συζήτησης προ ημερήσιας διάταξης, άλλωστε δεν έχει και προβλεφθεί, όμως για να υπάρξει απρόσκοπτη λειτουργία του Συμβουλίου μας υπάρχει η επιτακτική ανάγκη να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται να είναι σύμφωνες με τον νόμο και να ανταποκρίνονται σε ιεραρχημένες ανάγκες .

Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ λεπτομερώς στα θέματα που θα συζητήσουμε και στα οποία απαιτείται διευκρίνιση. Κάποια από αυτά έθεσα υπόψη του Δημάρχου.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι πρέπει :

  1. Οι εισηγήσεις να έρχονται στο Δ.Σ. από το όργανο στο οποίο ανήκει η αρμοδιότητα
  2. Αν πρόκειται για γνωμοδότηση συλλογικών οργάνων, όπως οι προαιρετικές Επιτροπές του άρθρου 70, αυτές πρέπει να λαμβάνονται με απαρτία του 50% + 1 και όχι με το 20% των μελών
  3. Αν πρόκειται για απόφαση που εγκρίνει εκπόνηση μελέτης ή έργο, η απόφαση να βασίζεται στα στοιχεία εκείνα που μας επιτρέπουν να αποφανθούμε για την προτεραιότητα της «Α» μελέτης και του «Β» έργου έναντι του «Γ».

Το έλλειμα ιεράρχησης των αναγκών μέχρι τώρα ήταν σοβαρό και γι΄ αυτό έχουμε οδηγηθεί σε ορισμένες απαράδεκτες καταστάσεις.

Η πρόταση μας

Στο διάστημα που μεσολαβεί από την σημερινή συνεδρίαση μέχρι την επόμενη, να παρεμβληθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., όπου οι παρατάξεις θα εκθέσουν τις απόψεις – προτάσεις τους για ότι πρέπει να βελτιωθεί , ώστε το έργο μας να διευκολυνθεί και να ανταποκρίνεται  προς το συμφέρον όλων των πολιτών.

Κλείνοντας την αναφορά μου και εν αναμονή των αποφάσεων σας, θα ήθελα να επισημάνω ότι το ενδιαφέρον για το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και το καλοπροαίρετο τεκμαίρεται ότι υπάρχει σε κάθε μέλος  αυτού του Συμβουλίου.

Θα ήθελα να σημειώσω ότι κάθε απόφαση των οργάνων των ΟΤΑ ελέγχεται για τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα κατά την επιταγή του Συντάγματος.

Οι πράξεις των ΟΤΑ ελέγχονται από την Πολιτεία μόνο για τη νομιμότητα.

Η σκοπιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται υπόκειται στον εσωτερικό έλεγχο και σε ότι μας αφορά σαν Δ.Σ. αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρή υποχρέωση μας .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s