ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΚΟ ΠΡΑΞΙΣ « ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ»

Untitled1Η Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς, συνεργάζεται με τη ΜΚΟ ΠΡΑΞΙΣ

και παραπέμπει οικογένειες ανέργων δημοτών που πληρούν τα κριτήρια, στο πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία» που εφαρμόζει .

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες Ελλήνων με ανήλικα ή προστατευόμενα μέλη και οι οποίες βρίσκονται στα όρια της ένδειας και κινδυνεύουν να μείνουν άστεγες.

 

Τα Κριτήρια επιλογής των οικογενειών για την «Κοινωνική Κατοικία»

 

Να έχουν ανήλικα ή προστατευόμενα μέλη < ή = 18 χρονών κατά την ημερομηνία της συνέντευξης ή γεννημένα από το 1997 και μετά.

Να έχουν αποδεδειγμένη μείωση των εισοδημάτων τους την τελευταία πενταετία και

Ένας εκ των δύο συζύγων με κάρτα ή/και επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που είναι δυνατόν να παρέχονται στο πρόγραμμα προσαρμοσμένες πάντα στις ανάγκες του εκάστοτε νοικοκυριού:

  • Επιδότηση ενοικίου και ΔΕΚΟ
  • Σίτιση (μέσα από διατακτικές με super market)
  • Μέσα ενίσχυσης/ διαβίωσης
  • Ιατροφαρμακευτική στήριξη ωφελουμένων
  • Ψυχοκοινωνική στήριξη ωφελουμένων
  • Εργασιακή Συμβουλευτική/ Προώθηση στην αγορά εργασίας

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:2108019633 /2106231638 / 2106233315 κ. Κάσδαγλη

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s