ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Κηφισιάς

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς εγκρίνεται η δημιουργία ∆ηµοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) στο ∆ήµο μας και συγκεκριμένα στο χώρο του Δημοτικού Πολυϊατρείου «Διονύσιος Βαρελάς», που βρίσκεται στην οδό Μαρ. Αντύπα 3 στην Κ. Κηφισιά.

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Κηφισιάς είναι μια νέα δημοτική δομή, που σκοπό έχει την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Ο θεσμός των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ  έχει ξεκινήσει πιλοτικά σε 14 δήμους- μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ σε όλη την Ελλάδα.

Το  « ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ» Κηφισιάς  θα συντονίζει:

  • οργάνωση προληπτικών εξετάσεων στους δημότες
  • αποτελεσματικές υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης
  • ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής και προαγωγής της υγείας και
  • ενημέρωση και προσανατολισμό των πολιτών σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες Υγείας.

Επίσης  θα προσφέρει στους δημότες μεταξύ άλλων τις εξής υπηρεσίες:

1) Ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την Πρόληψη των Νοσημάτων και την Προαγωγή της Υγείας, βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών (πρωτοκόλλων), που θα βασίζονται σε επίσημα πρωτόκολλα του ΕΣΥ

2) Προσανατολισμό και ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας

3)Ανάπτυξη, οργάνωση και ενημέρωση συστήματος παρόχων προσυμπτωτικών και προληπτικών ελέγχων χαμηλού τιμολογίου.

4) Αντιμετώπιση του μη οξέος μικρού κινδύνου, σε ώρες μη λειτουργίας των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών περίθαλψης.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία του το ΚΕΠ Υγείας Κηφισιάς καθώς είναι σημαντικό, να ενημερώνει ο Δήμος τον πολίτη για θέματα που αφορούν την πρόληψη και την προαγωγή της υγείαςτου.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s