ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

freatia

Συνεχίζεται η εκτέλεση του έργου “Ανύψωση φρεατίων αγωγών αποχέτευσης σε οδούς του Δήμου Κηφισιάς” βάσει μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας .

Γίνεται ανύψωση της στάθμης φρεατίων ομβρίων και ακαθάρτων τα οποία έχουν διαπιστωθεί σε χαμηλότερο υψόμετρο σε σχέση με αυτό του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου. Με την ανύψωση των φρεατίων επιτυγχάνεται η ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών δεδομένου ότι επισκευάζονται οι φθορές οδοστρώματος ή πεζοδρομίου.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s