ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ /ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ

kolonakia

Συνεχίζονται οι αποκαταστάσεις και επισκευές κολωνακίων στον Δήμο Κηφισιάς. Τα κολωνάκια από σιδερένια κοιλοδοκό, τα οποία καταλήγουν σε μεταλλική σφαίρα, βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Τα συγκεκριμένα μεταλλικά κολωνάκια τοποθετούνται για την οριοθέτηση/προστασία νησίδων πεζοδρομίων και χώρων πρασίνου, σε κατάλληλες θέσεις, βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s