Συνεδρίαση του ΣΟΠΠΔΚ με αντικείμενο “Σχεδιασμός για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων”

Την Δευτέρα 13-11-2017 και ώρα 10.30 πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ.Δημήτριου Λιανού συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς με αντικείμενο ‘Σχεδιασμός δράσεις και μέτρα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων περιόδου 2017-2018’.

   Σ’ αυτό έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από το Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς, τον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό, τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς και τον ΣΠΑΠ οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.1 Έλεγχος, συντήρηση και καθαρισμός των φρεατίων αρμοδιότητας του Δήμου, του δικτύου όμβριων υδάτων αυτού καθώς και λήψη προστατευτικών μέτρων ασφαλείας σε φρεάτια που τυχόν είναι ανοιχτά.

1.2 Έλεγχος και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων του Δήμου με προτεραιότητα στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα

1.3 Καταγραφή των ζωτικών σημείων που θα χρειαστούν έγκαιρη και συνεχή ενίσχυση με αναχώματα για την αποφυγή πλημμυρών στην περιοχή.

1.4 Μέριμνα για την απομάκρυνση φερτών υλικών εντός του αστικού χώρου ώστε να μην προκληθούν εμφράξεις σε φρεάτια από ροή όμβριων υδάτων καθώς και έλεγχος αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

1.5 Έλεγχος ώστε να μην εγκαταλείπονται διάσπαρτα υλικά από δημόσια ή ιδιωτικά έργα τα οποία μπορούν να παρασυρθούν από τα βρόχινα νερά και να δημιουργήσουν πρόσθετα προβλήματα στις αποχετεύσεις.

1.6 Τα μηχανήματα του Δήμου να είναι κατάλληλα συντηρημένα και σε ετοιμότητα ώστε σε περίπτωση ανάγκης να επέμβουν έγκαιρα.

1.7 Συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων σε Τοπικό Επίπεδο για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων και κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προσθήκη 3 του Παραρτήματος  Α του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΓΕΕΘΑ (Φ.200/238496/Σ.1747/17-09-2013 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s