“ΑΛΑΣΚΑ”

Ξυπνά  τις  αναμνήσεις μας !
Καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν  μιλάμε  για την  παγωμένη Αλάσκα,  αλλά  για την Αλάσκα  μας,  στην πλατεία Κεφαλαρίου Κηφισιάς.
Μετά από χρονοβόρες διαδικασίες τελικά το ακίνητο της ΑΛΑΣΚΑ τακτοποιήθηκε και ξεκινούν αμέσως  οι εργασίες, μετά από 20 χρόνια απραξίας.
Το νέο  κτήριο της ΑΛΑΣΚΑ  σύμφωνα  με τις άδειες  που έχουν  εγκριθεί (οικοδομική άδεια 15703/4-2-2019) θα ολοκληρωθεί εντός ενός έτους .
Θα είναι εναρμονισμένο με το περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψιν ότι βρίσκεται μέσα στο παραδοσιακό τμήμα της  Κηφισιάς, με σημαντικές  τουριστικές  υποδομές  και εμπορική κίνηση.
Η μορφή της νέας ΑΛΑΣΚΑΣ διατηρεί τα χαρακτηριστικά της μελέτης του 1960 του σημαντικού Αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Παπαγεωργίου Βενετά.
Εμείς ευχόμεθα το έργο να περατωθεί και να λειτουργήσει πάλι η ΑΛΑΣΚΑ της καρδιάς μας.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s