Μειώσεις 50% ή απαλλαγές Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Μειώσεις 50% ή απαλλαγές Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Μείωση 50% ή απαλλαγή Δημοτικών  τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες -μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, ΑμεΑ, μακροχρόνια άνεργους, του Δήμου Κηφισιάς ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο για το 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Διοίκησης και των σχετικών εισηγήσεων των Δημοτικών Ενοτήτων Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας κι Εκάλης.

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ευάγγελος Αυλήτης, οι ελαφρύνσεις στα τέλη Καθαριότητας και  Φωτισμού αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες πολιτών του Δήμου:

1. ΑμεΑ με αναπηρία από 80% και πάνω, απαλλαγή δημοτικών τελών.

2. ΑμεΑ με αναπηρία έως και ποσοστό 79%, μείωση στο 50% των δημοτικών τελών.

3.Πολύτεκνοι με ανήλικα τέκνα ή ενήλικα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25 έτος, εφόσον φοιτούν σε αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 50.000 ευρώ, απαλλαγή δημοτικών τελών.

4.Πολύτεκνοι με ανήλικα τέκνα ή ενήλικα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25 έτος εφόσον φοιτούν σε αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 50.001 έως 60.000 ευρώ, μείωση στο 50% των δημοτικών τελών.

5. Τρίτεκνοι με ανήλικα τέκνα ή ενήλικα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25 έτος εφόσον φοιτούν σε αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ, απαλλαγή δημοτικών τελών.

6. Τρίτεκνοι με ανήλικα τέκνα ή ενήλικα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25 έτος εφόσον φοιτούν σε αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 30.001 έως 35.000 ευρώ, μείωση στο  50% των δημοτικών τελών.

7. Μονογονεϊκές οικογένειες, με ένα ανήλικο τέκνο ή ενήλικο τέκνο  που δεν έχει συμπληρώσει το 25 έτος εφόσον φοιτά σε αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, με  ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, απαλλαγή δημοτικών τελών.

8. Μονογονεϊκές οικογένειες, με δύο ανήλικα τέκνα ή ενηλίκων τέκνων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25 έτος εφόσον φοιτούν σε αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, με ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 20.000 ευρώ, απαλλαγή δημοτικών τελών.

9. Μονογονεϊκές οικογένειες, με τρία ανήλικα τέκνα ή ενηλίκων τέκνων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25 έτος εφόσον φοιτούν σε αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, με ετήσιο εισόδημα από 20.001 έως 30.000 ευρώ, απαλλαγή δημοτικών τελών.

10. Μονογονεϊκές πολύτεκνες οικογένειες, με ανήλικα τέκνα ή ενήλικα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25 έτος εφόσον φοιτούν σε αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, με ετήσιο εισόδημα έως 60.000 ευρώ, απαλλαγή δημοτικών τελών.

11. Μακροχρόνια άνεργοι, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 8.000 ευρώ,. τη μείωση στο  50% των δημοτικών τελών.

12.  Άποροι με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 8.000 ευρώ , μείωση στο  50% των δημοτικών τελών.

13. Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (αρ. 235 του Νόμου 4389/2016), απαλλαγή δημοτικών τελών.

Επίσης αποφασίστηκε η χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολυτέκνους καθώς και σε βοήθεια σε πρόσωπα που χρήζουν «Βοήθειας στο σπίτι» και «Διοικητικής βοήθειας».

Τα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία, κατατίθενται ηλεκτρονικά στο site του Δήμου μας, (ακολουθώντας τη διαδρομή: Ε-υπηρεσίες à  για πολίτες àχορήγηση πιστοποιητικών – βεβαιώσεων).

Πηγή

http://www.kifissia.gr/el/blog

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s