ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, αλλάζει το έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης εργαζόμενου.

Για το Δημόσιο οι εργαζόμενοι για τη μετακίνησή τους από και προς την εργασία τους θα πρέπει να έχουν τη βεβαίωση μετακίνησης από την ιστοσελίδα http://apografi.gov.gr/ και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

https://hr.apografi.gov.gr/login

Για τον Ιδιωτικό τομέα οι εργαζόμενοι για τη μετακίνησή τους από και προς την εργασία τους θα πρέπει να έχουν τη βεβαίωση μετακίνησης από το https://forma.gov.gr/ και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s