Δελτίο τύπου του Συλλόγου Αναβάθμισης Ποιότητας Ζωής της Ανατολικής Νέας Ερυθραίας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε, την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012, με αποκλειστικό του θέμα τις διάφορες εξελίξεις στο κυκλοφοριακό της περιοχής μας σε συνδυασμό με την υπ’αριθ. 1115/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η συζήτηση και οι αποφάσεις που έλαβε συνοψίζονται στα εξής:

1. Πάγια θέση και μάλιστα καταστατική, του Συλλόγου μας είναι η υποστήριξη έργων που αναβαθμίζουν ποιοτικά την ζωή των κατοίκων της περιοχής με αντίστοιχα έργα όπως ποδηλατοδρόμους, διαδρομές περιπάτου με έντονη παρουσία πρασίνου, έργα που στοχεύουν στην μείωση της ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης και γενικά έργα που αναβαθμίζουν ποιοτικά την ζωή των κατοίκων της περιοχής.

2. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κρίνει τα έργα ως μη νόμιμα και ζητά την εκ των υστέρων καθαίρεσή τους, στηρίζεται, όπως είναι γνωστό, σε τυπικούς και μόνον λόγους χωρίς να αντιμετωπίζει την ουσία που ενδιαφέρει όλους εμάς που ζούμε στην περιοχή.

3. Μετά τα παραπάνω ο Σύλλογός μας στηρίζει την διατήρηση των υφισταμένων έργων στην περιοχή, συνηγορεί υπέρ της επέκτασής των και στην οδ. Βάρναλη, όπως έχει προβλεφθεί στις μελέτες και ζητά από τις Δημοτικές Αρχές του Δήμου – όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν – να βελτιώσει κατά το δυνατόν τα υπάρχοντα έργα και να προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να ακυρωθεί αυτή η απόφαση του ΣτΕ.

4. Σε άμεση σχέση προς τα παραπάνω το Συμβούλιο του Συλλόγου μας ζητά από τις Αρχές όπως επισπεύσουν επιτέλους την υλοποίηση της εγκριθείσας από το Δημοτικό Συμβούλιο (απόφαση υπ΄αρ. 474/2011) Κυκλοφοριακής μελέτης για την άνω Νέα Ερυθραία προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής και μέλη του συλλόγου μας να απαλλαγούν από την διαμπερή υπερτοπική και υπερβολική κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

5. Τέλος το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αναθέσει στα μέλη του, κ.κ. Τ. Τουτουδάκη – Αντιπρόεδρο, και Στ. Βελισαράκο – Ταμία, την οργάνωση διαμαρτυρίας με συλλογή υπογραφών από τους κατοίκους, προκειμένου αυτές να κατατεθούν στη Δημοτική Αρχή και να ασκήσουν σε αυτή την απαραίτητη ηθική πίεση για τη διατήρηση και βελτίωση των έργων και όχι την καταστροφή τους, όπως τυπικά το ΣτΕ αποφάσισε.

Το ΔΣ του Συλλόγου

This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s