Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κηφισιάς

Την ΠΕΜΠΤΗ, 5 Δεκεμβρίου, στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του Δήμου Κηφισιάς στις: 5.30΄ – 7.00΄ μ.μ., με την καθοδήγηση της Αμαλίας ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Δρ Ιστορίας Τέχνης, ρίχνουμε «προσεκτικές ματιές» στο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου:

« Η ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ ORGAZ»

Η ομιλία εντάσσεται στον κύκλο μαθημάτων «ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ».

ΕΠΑΥΛΗ «ΔΡΟΣΙΝΗ»
(Βιβλιοθήκη Δήμου Κηφισιάς, Αγ. Θεοδώρων & Δ. Κυριακού)
Επικοινωνία : 210 – 8012642

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Η ταφή του κόμητος Οργκάθ (1586-1588)

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s